जीवनशैली

शारिरिक सम्पर्क बारे नयाँ तथ्य

यौ*न सम्बन्धमा मधुरता छ भने दुवैको सम्बन्धमा नयाँ उर्जाको पनि सञ्चार हुन्छ तर, यदि यौ*नसम्बन्ध नै बोझिलो भैसकेको छ भने सम्बन्ध पनिबोझिलो हुन सक्छ ।यौ*नसम्बन्धको बोझिलतालाई हटाएर कसरी युवाले आफ्नो सम्बन्धमा नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ स्वभाविकै हो […]